voor een bijzondere grafmonument of urn, wanneer u het anders wilt

Grafmonumenten-Gedenkbeelden.nl

_______________________________________________________________________________

Sinds vele jaren maak ik naast mijn autonome beelden en beelden in opdracht ook gedenkbeelden/grafmonumenten voor graven. Dit onderdeel van mijn werk is me om verschillende redenen dierbaar. Dierbaar omdat ik door mijn werk echt iets betekenen kan voor een ander. Dierbaar omdat ik met deze opdrachtgevers een heel intensief contact heb. Dierbaar ook omdat het me duidelijk heeft gemaakt dat ik beschik over het talent verhalen, gevoelens, wensen te vertalen in een stenen beeld.

Natuurlijk is het maken van een gedenkbeeld een heel eigen wordingsproces. Soms een lang proces, maar altijd prachtig.
Ik wil op de website graag vertellen hoe een gedenkbeeld in grote lijnen tot stand komt. De meeste opdrachtgevers voor een gedenkbeeld komen bij mij nadat zij op de een
of andere manier hebben gezien wat ik doe. Het goede daarvan is dat zij dan al hebben bedacht dat mijn werk past bij wat zij zoeken. Ik nodig de eventuele opdrachtgevers meestal uit voor een kennismakings-gesprek bij mij thuis. Tijdens zo’n eerste gesprek wordt
al veel besproken. Soms wordt al duidelijk wat er precies moet komen, soms helemaal niet. Wat er tijdens de gesprekken voordat ik ga schetsen, tussen mij en deze opdrachtgevers gebeurt, laat zich het best omschrijven
als werkelijke communicatie.
Er wordt echt van gedachten gewisseld, intensief geluisterd en samen nagedacht. Wanneer we na dat eerste gesprek besluiten dit project samen te gaan doen, volgt meestal een tweede gesprek en een bezoek aan de plek.

Want natuurlijk speelt de omgeving bij het schetsen van een gedenkbeeld een belangrijke rol. Het licht, de beplanting, de aanloop- en kijkrichting zijn allemaal factoren die meespelen.
Tijdens de gesprekken met de opdrachtgevers en het bezoek aan de plek groeit - al kijkend en luisterend - in mijn hoofd het idee voor een beeld. Vaak moet ik even een potlood pakken om snel te schetsen of een kernbegrip op te schrijven. Er is altijd dat moment waarop ik zeker weet wat ik moet maken. Met dat idee ga ik schetsen, eerst tekeningen, dan klei en dan in zachte steen. Tot mijn handen uiteindelijk maken wat ik heb bedacht. Van de schets maak ik een presentatie zodat opdrachtgevers kunnen zien hoe het gedenkbeeld er op de plek uit gaat zien.
Wanneer de schets is goedgekeurd, wordt steen besteld en zodra die binnen is begint het echte hakken.
Dat hakken, zagen, schuren en polijsten is precies als het maken van ieder ander beeld. Langzaam maar zeker stapt het beeld uit de steen. Wanneer het beeld klaar is, gaat het naar de steenhouwerij die er de tekst in zet. En samen met de steenhouwer bedenk ik hoe het beeld gefundeerd moet worden en plannen we een plaatsingsdatum.

Het beeld wordt geplaatst, er is een monument opgericht, een mens geëerd en daar heb ik een bijdrage aan mogen leveren.

grafmonumenten en gedenkbeelden door Marianne van den Heuvel | M. v. B.Bastiaansestraat 17 | 1053 RS Amsterdam | tel. 0206221844 - 0655953551 | info@grafmonumenten-gedenkbeelden.nl