voor een bijzondere grafmonument of urn, wanneer u het anders wilt

Grafmonumenten-Gedenkbeelden.nl

_______________________________________________________________________________

Al lang voor ik beeldhouwer was bezocht ik in Nederland, maar ook daarbuiten, graag begraafplaatsen. Ik vind het fijn om een beetje te dwalen en te kijken in die zo vaak prachtig ontworpen tuinen waar rust heerst, waar je vogels kunt horen en waar ook oneindig veel natuursteen te zien is.
De laatste jaren bezoek ik niet alleen privé maar ook voor mijn werk regelmatig begraafplaatsen. Ik maak in opdracht van particulieren gedenkbeelden die op een graf worden geplaatst, maar daarnaast ook grote, monumentale beelden voor begraafplaatsen. Bij die grote beelden was soms de opdracht een beeld te maken om een plek te markeren, soms maakte ik een beeld dat wordt gebruikt bij herdenkingen, soms als een openbare opdracht omdat er een uitbreiding had plaatsgevonden en soms ‘gewoon’ omdat de wens er was om een beeld op een bepaalde plaats op de begraafplaats te hebben.

Ik heb ook monumenten gemaakt die niet op begraafplaatsen zijn geplaatst, maar in de openbare ruimte van een stad.
Daarvan is het Pauze-teken, het nationaal monument voor vermisten dat ik in opdracht van de Vereniging Achterblijvers na Vermissing maakt en dat is geplaatst in het Moreelsepark in Utrecht.
Maar ook in Amsterdam is een monumentje van mijn hand te zien. In de Vrolikstraat in Amsterdam maakte ik het beeld, Boom als monument voor het Nederlands/Turkse meisje Zulbye dat in die straat is vermoord.
Dierbare monumenten allemaal.

bloementafel begraafplaats Rhijnhof Leiden

detail bloementafel, begraafplaats Rhijnhoff Leiden.

grafmonumenten en gedenkbeelden door Marianne van den Heuvel | M. v. B.Bastiaansestraat 17 | 1053 RS Amsterdam | tel. 0206221844 - 0655953551 | info@grafmonumenten-gedenkbeelden.nl